WOLCZEN / Rzemiosła różne 
   Rzemiosła różne
      Dlubanina
      Tkactwo
   Galeria
   Nasze wyprawy
   Obrzędy
   Wici
   Kontakt

 

O rzemiośle i rzemieślnikach


Rzemieślnik nie nazwie dziełem czegoś niedopracowanego, gdyż nie będzie to dzieło, czyli przedmiot już wykonany, skończony. Taki, który na posiadanym poziomie umiejętności nie wymaga już dalszej pracy. Musi przy tym jak najlepiej spełniać funkcję, dla której został stworzony i nie może posiadać wad.

Rzemieślnik oddając owoc swojej pracy nie może żadnej wady ukrywać. Wymaga to jednakowego, zmierzającego do perfekcji, podejścia do pracy na każdym jej etapie. 

Ponieważ rzemieślnik zawsze chce stworzyć przedmiot najlepszy, będzie wciąż doskonalił swoje umiejętności, poznawał, odkrywał, utrwalał nowe i lepsze sposoby pracy. 

Wytwory rzemieślnika powinny być zawsze zrobione dobrze. Ich jakość nie spadnie poniżej poziomu, w którym mogą być nazywane dziełami.

 
Copyright ©2015 by WOLCZEN
Kreator Stron www